CWRICWLWM

Bydd yr ysgol yn sicrhau fod y cwricwlwm yn ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion pob disgybl. Bydd yn adlewyrchu cymeriad, amgylchiadau ac ethos unigryw yr ysgol a’r gymuned.


Patrwm y Cwricwlwm
Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7, 8 a 9)

Ym Mlwyddyn 7, 8 a 9 astudir y pynciau canlynol:

 • Cymraeg

 • Ffrangeg

 • Saesneg

 • Technoleg

 • Mathemateg

 • Celf

 • Gwyddoniaeth

 • Cerdd

 • Hanes

 • Addysg Gorfforol

 • Daearyddiaeth

 • Addysg Bersonol a Chymdeithasol

 • Drama

 • Astudiaethau Crefyddol

 • Technoleg Gwybodaeth

 • Cyflwynir Sbaeneg ym Mlwyddyn 9


Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11)
Pynciau Gorfodol

Mae pob disgybl yn astudio’r pynciau canlynol:

 • Cymraeg

 • Saesneg

 • Mathemateg

 • Gwyddoniaeth

 • Astudiaethau Crefyddol

 • Addysg Gorfforol

 • Bagloriaeth Cymru Sylfaenol neu Ganolradd


Pynciau Dewis
Yn ychwanegol at hyn bydd pedwar grwp dewis yn cynnwys y pynciau canlynol:
Dylunio a Thechnoleg - Deunyddiau Gwrthiannol, Daearyddiaeth, Cerdd, Datblygiad Plentyn, Sbaeneg, Celf, Ffrangeg, Dylunio a Thechnoleg - Prosesau Graffeg, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Arlwyo, Addysg Gorfforol, Drama, Technoleg Gwybodaeth, Gwyddoniaeth Estynedig, Cemeg, Bioleg, Ffiseg, Gwyddoniaeth Gymhwysol, BTEC Tystysgrif Cyntaf Peirianneg. Hamdden a Thwristiaeth Gymhwysol. Bydd pob disgybl yn dewis un pwnc o bob Grwp Dewis.


Hefyd mewn cydweithrediad ag asiantaethau allanol, cynigir Peirianneg NVQ1/2 a Sgiliau Salon.


Yn yr ysgol uwchradd asesir safon pob disgybl ar ddiwedd Blwyddyn 9 yn 14 oed ac ar ddiwedd Blwyddyn 11 yn 16 oed h.y. ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.