GWISG YSGOL

Disgwylir i'r holl ddisgyblion wisgo gwisg yr ysgol a rhaid parchu'r holl reolau ynglŷn â'r wisg honno.  `Rydym yn dra ymwybodol o gostau gwisg ysgol yn y dyddiau hyn ond peidiwch ag anghofio, mewn rhai enghreifftiau o galedi, fe fydd yr Awdurdod Addysg yn eich cynorthwyo i brynu'r eitemau hynny o wisg sydd yn rhan o reolau'r ysgol.  Gellir cael ffurflenni ar gyfer grantiau dillad neu brydau bwyd wrth Neuadd y Sir, Hwlffordd.  Os oes gennych gwestiwn neu gonsyrn cysylltwch â’r ysgol.

Os ydych yn bwriadu archebu’r wisg ysgol ar lein gofynnwn yn garedig i chi wneud hynny mewn da bryd yn ystod wythnosau cyntaf gwyliau’r haf.

Dylid gosod enw eich plentyn yn glir ar y dillad er mwyn i bob disgybl allu adnabod ei ddillad ei hun.

 

Gwisg Ysgol – Blynyddoedd 7 – 11

Tymor y Nadolig a Thymor y Pasg

Blowsen wen llewys hir / Crys gwyn llewys hir

Tei ysgol â chlip

Siwmper gwddf 'V' marwn gyda bathodyn ysgol

Sgert llinell A – marwn

Trowser du ysgol - NI CHANIATEIR JINS DU, ‘LEGGINGS’ DU NA THROWSUS FFIT DENAU.

Sanau du byr neu theits du

Esgidiau du sodlau isel.  NI DDERBYNNIR ESGIDIAU BALE, CYNFAS NA THREINYRS.

Hwdi Ysgol – dewisol

 

Tymor yr Haf

Crys polo gwyn – dewisol (yn lle blowsen neu grys a thei).

 

Dillad Chwaraeon:

Crys polo marwn ac aur

Sgort ddu a marwn

Crys rygbi-marwn ac aur

Siorts rygbi du a marwn

Sanau rygbi marwn plaen

Sanau gwyn neu farwn

Treinyrs

Esgidiau pêl droed/rygbi

 

Mae’r teis ysgol ar gael o’r ysgol a hefyd o siop J K Lewis (Spar) Crymych. 

 

Gwisg Ysgol – Blynyddoedd – 12 a 13

Tymor y Nadolig a Thymor y Pasg

Blowsen wen llewys hir / Crys gwyn llewys hir

Tei marwn â chlip gyda bathodyn yr ysgol

Siwmper gwddf 'V' ddu gyda bathodyn ysgol

Sgert llinell A – marwn

Trowser du ysgol - NI CHANIATEIR JINS DU, ‘LEGGINGS’ DU NA THROWSUS FFIT DENAU.

Sanau du byr neu theits du

Esgidiau du sodlau isel.  NI DDERBYNNIR ESGIDIAU BALE, CYNFAS NA THREINYRS.

Hwdi Ysgol – dewisol

 

Tymor yr Haf

Crys polo gwyn – dewisol (yn lle blowsen neu grys a thei).

 

Dillad Chwaraeon:

Crys polo marwn ac aur

Sgort ddu a marwn

Crys rygbi-marwn ac aur

Siorts rygbi du a marwn

Sanau rygbi marwn plaen

Sanau gwyn neu farwn

Treinyrs

Esgidiau pêl droed/rygbi

 

Mae tei’r ysgol â chlip ar gael o’r ysgol.

Gellir prynu'r dillad drwy gwmnïau:

JK Lewis, Crymych (01239 831288)

Brodwaith Teifi Embroidery, 4 Cornel Pendre, Aberteifi (01239 615030)

Tees R Us - Hwlffordd (01437 454529); Doc Penfro (01646 683772); Dinbych y Pysgod (01834 845216)

Matthews Menswear and Schoolwear, Castle Square, Hwlffordd (01437 762706)

S & V Clothing, New Road, Castell Newydd Emlyn (01239 710821)

Uniforms 4 School, Shop 2, Townsmoor, Arberth, SA67 7DF (01834 218575)

GWISG YSGOL
BLYNYDDOEDD 7 - 11

GWISG YSGOL
6ED DOSBARTH