ADDYSG GYRFAOEDD

Trefnir cyfres o wersi ar gyfer disgyblion blynyddoedd 10, 11, 12 a 13 fel rhan o raglen Cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae’r gwersi yn canolbwyntio ar y gweithgareddau canlynol:

 • Defnyddio cyfrifiadur i ddod o hyd i swyddi sy’n briodol i ddiddordebau a sgiliau’r disgybl. Defnyddir rhaglenni ar GyrfaCymru.com.

 • Cyfweliad unigol i bob disgybl ym Mlynyddoedd 9, 11, 12 a 13 gyda’r Swyddog Gyrfaoedd. Gwahoddir rhieni i fod yn bresennol yn y cyfweliad.

 • Wythnos o brofiad gwaith i bob disgybl Blwyddyn 10 a 12.

 • Gweithgareddau menter i ddisgyblion Blynyddoedd 7-13.

 • Ffug gyfweliadau gan gyflogwyr a phobl busnes lleol i ddisgyblion Blynyddoedd 11 ac 13.

 • Taith at Waith i ddisgyblion Blwyddyn 9.

 • Cynhadledd Gyrfaoedd bob yn ail flwyddyn i ddisgyblion Blynyddoedd 9 – 13.

 • Gwersi i ddisgyblion Blynyddoedd 10 a 11 ar Ddiwydiant a Byd Gwaith gan gynnwys cynhyrchu C.V. personol.

 • Cynhadledd ‘Paratoi’r Ffordd’ i ddisgyblion Blwyddyn 11.

 • Wythnos Dringo’n Uwch i ddisgyblion Blwyddyn 12 ar ddiwedd Tymor yr Haf.

 • Mae’r Swyddog Gyrfau yn mynychu nosweithiau rhieni Bl.9-13 a’r Noson Agored i Fl.12.