SCHOOL POLICIES

PREVENTING EXTREMISM & RADICALISATION (SAESNEG)

POLISI DIOGELU 2020-21

POLISI A GWEITHDREFNAU CWYNO (CYMRAEG)

COMPLAINTS POLICY AND PROCEDURES POLICY

POLISI CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

SOCIAL MEDIA POLICY

SAFEGUARDING POLICY 2020-21 (SAESNEG)

POLISI TROSEDD A SYLWAD CASINEB

HATE SPEECH AND CRIME POLICY

POLISI PRESENOLDEB

ATTENDANCE POLICY