PWYLLGOR FFRINDIAU

Annwyl Rhiant/Warcheidwad


Hoffwn annog chi i ddod yn rhan o Ffrindiau Ysgol y Preseli ac ymuno gyda ni i helpu’r ysgol. Pob blwyddyn mae’r criw bach yma o rieni a staff yn trefnu nifer o ddigwyddiadau gwahanol gan gynnwys y Ffair Nadolig, bore coffi, twrnamaint golf a’r ‘Clwb 300’.  Blwyddyn dwethaf llwyddwyd i godi dros £12,000 a chafodd yr arian hyn ei ddosbarthu i’r gwahanol adrannau o fewn yr ysgol er mwyn iddynt brynu offer ac adnoddau i gyfoethogi addysg ein plant. 

Gallwch helpu mewn nifer o ffyrdd;

  • Ymuno â’r pwyllgor

  • Cefnogi ein gweithgareddau

  • Helpu gyda’r ffair Nadolig a’r bore coffi

  • Ymuno â’r Clwb 300

  • Cyfrannu gwobr raffl

  • Ydi eich busnes yn gallu cynnig nawdd?

Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd plis dewch i’r cyfarfod nesaf neu cysylltwch â’r ysgol


Mrs Siân Bowen (Cadeirydd)